Na vrh

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala Vsi.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije – GDPR (Uredba (EU) 2016/679).

S spletnim portalom Vsi.si upravlja podjetje Vsi.si, spletni marketing, d.o.o., Šmartinska cesta 134A, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka: 3977765000, davčna številka: 60414022 (v nadaljevanju Vsi.si).

1. PREDSTAVITEV

Spletni portal Vsi.si je v lasti Vsi.si d.o.o. Spletni portal Vsi.si je namenjen predstavitvi podjetij. Služi kot iskalnik in poslovni imenik, kjer podjetja predstavljajo relevantne vsebine, ustvarjanje kakovostnih spletnih povezav na portalu Vsi.si pa pripomore k optimizaciji spletnih strani teh podjetij. Vsi.si namreč deluje kot učinkovito orodje za ustvarjanje povezav (»link building«), s katerim se izboljšuje uvrstitev spletnih strani. Spletni iskalniki takšne optimizirane strani obravnavajo kot zaupanja vredne, na ta način se gradi mreža spletnih povezav, posledično pa se povečuje tudi vidnost in obisk spletne strani.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na uporabo spletnega portala Vsi.si ter vse druge izdelke/storitve, ki so neposredno ali posredno (prek tretjih oseb) predstavljeni na strani www.vsi.si ter vseh spletnih straneh pod domeno vsi.si. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletnem portalu in so stalno dostopni. Vsi.si si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče. Z uporabo spletnega portala Vsi.si potrjujete, da ste prebrali, razumeli in da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja in s politiko zasebnosti.

RAZLAGA TERMINOV

Obiskovalec  – oseba, ki obišče spletni portal Vsi.si in ni registrirana kot uporabnik spletnega portala.

Uporabnik  – oseba, ki se registrira na spletnem portalu Vsi.si ter za uporabo pridobi uporabniško ime in geslo. Registrirani uporabniki so dolžni uporabniško ime in geslo varovati in jih ne smejo zaupati tretjim osebam. Registrirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom. Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do nekaterih funkcionalnosti spletnega portala, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne.

2. SPLETNI ISKALNIK VSI.SI

VSEBINA ISKALNIKA IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA POVEZAVE

Vsi.si nima vpliva na vsebino oziroma rezultate poizvedb na spletnem iskalniku Vsi.si. Programska oprema avtomatsko preiskuje svetovni splet za spletnimi stranmi, ki ustrezajo obsegu spletnega iskalnika Vsi.si in vsebino najdenih spletnih strani začasno shrani v skladišče podatkov. Nato se strani v skladišču podatkov uredijo. Ko uporabnik v spletni iskalnik Vsi.si vnese iskani pojem, se avtomatsko opravi poizvedba v kazalu spletnih strani in dobljene rezultate ustrezno razvrsti ter prikaže uporabniku.

UMIK SPLETNE STRANI IZ REZULTATOV SPLETNEGA ISKALNIKA

Ker se iskanje spletnih strani opravlja avtomatsko, se v skladišče podatkov shranjujejo ter nato razvrstijo tudi vsebine spletne strani, za katere njihovi upravljavci ne želijo, da bi bile prikazovane v spletnem iskalniku Vsi.si. V tem primeru lahko upravljavec spletne strani oz. njihove vsebine doda v spletni dokument meta podatek, v katerem je zapisano, da Vsi.si dokumenta ne sme razvrstiti. Vsi.si striktno upošteva ta navodila in tako označenih spletnih strani ne prikazuje. S tem je torej upravljavcem spletnih strani dana možnost, da izvzamejo svojo spletno stran iz rezultatov spletnega iskalnika. Vsi.si opozarja, da zaradi ažuriranja skladišča podatkov, meta zaznamek upošteva od naslednjega ažuriranja naprej, posledično lahko pride do večdnevne zamude. V tem vmesnem času je določena spletna stran ali vsebina še vedno dostopna preko spletnega iskalnika Vsi.si, oziroma obratno. Enako velja v primeru, da se določena spletna stran ali vsebina izbriše, saj je v prehodnem obdobju še vedno dostopen njen hitri predogled.

3. SPLETNI IMENIK IN GOSTOVANJE na portalu VSI.SI

Portal vsi.si uporabnikom / strankam omogoča vpis v spletni imenik. Cena vpisa oz. gostovanja za eno leto je določena s cenikom in je odvisna od storitev, ki jo naroči uporabnik. Cenik storitev se nahaja na spletni strani vsi.si.

Podatki o podjetju stranke, ki se nahajajo na portalu vsi.si, so pridobljeni iz spletne strani stranke, iz portala bizi.si ali pa smo jih prejeli od stranke ustno oziroma pisno. Za kakršnekoli spremembe osnovnih podatkov ali spremembe v ponudbi ne odgovarjamo. Stranka je odgovorna za to, da urednike portala vsi.si oziroma zaposlene v podjetju Vsi.si d.o.o., pisno obvesti o vseh spremembah vezanih na osnovne podatke podjetja ali na njihovo ponudbo.

V kolikor je kupnina za storitev na portalu vsi.si plačana, delno ali v celoti, in stranka odstopi od izvedbe projekta, si podjetje Vsi.si d.o.o. pridržuje pravico da zadrži plačano kupnino.

Podjetje Vsi.si d.o.o. si ob prvem vpisu na portal pridržuje pravico, da 10 (deset) dni po poteku plačilnega obdobja, v kolikor v tem času ne prejme plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana, storitev ukine.

Plačila gostovanja / vpis na portalu vsi.si se izvajajo za enoletno obdobje. Ko obdobje poteče, se storitev avtomatično podaljša in zaračuna. Pred avtomatičnim podaljšanjem, bo stranka prejela obvestilo o podaljšanju 1 (en) mesec in ponovno še 7 (sedem) dni pred avtomatičnim podaljšanjem storitve. Obvestilo bo uporabnik prejel preko maila, ki ga je posredoval urednikom podjetja Vsi.si d.o.o. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 3 (tri) delovne dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za naslednje plačilno obdobje.

V primeru, da stranka krši katerokoli točko poslovanja, lahko gostovanje nemudoma ukinemo. Stranka se strinja, da bomo v takšnem primeru odstranili vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja. Ponovni vklop spletne strani stane 45,00 € + DDV.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Storitve Vsi.si ne vključujejo storitev oglaševanja na spletnem portalu Vsi.si. Za določene storitve Vsi.si lahko veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji poslovanja. V primeru, da se ti pogoji medsebojno izključujejo, imajo prednost posebni pogoji za posamezno storitev.

ODGOVORNOST ZA POVEZAVE

Vsi.si. nima vpliva na prikaz rezultatov poizvedb, pač pa gre samo za urejeno in po določenih kriterijih razvrščeno zbirko relevantnih spletnih povezav na spletne strani izven njegove kontrole. Vsi.si ne preverja vsebine spletnih strani, preden so le te vnesene v skladišče podatkov, saj to zaradi količine podatkov objektivno ni mogoče. To pomeni, da se lahko med rezultati na spletnem iskalniku Vsi.si prikaže tudi povezava na spletno stran, katere vsebina je nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna ali žaljiva, za kar Vsi.si ne odgovarja.

Zaradi narave interneta Vsi.si ne more prevzeti in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani. Vsi.si ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi vsebine tretjih spletnih strani. Vsi.si nima vpliva na nobeno spletno stran, katerih naslov se prikaže med rezultati na spletnem iskalniku Vsi.si, celotna vsebina teh spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani. Prav tako Vsi.si ne prevzema nobene odgovornosti za kratke opise spletnih strani, ki se prikažejo poleg povezave na zadevno spletno stran, in sicer med rezultati spletnega iskalnika Vsi.si, saj je ta vsebina sestavni del HTML izvorne kode in tako v sferi upravljavca zadevne spletne strani.

Internet se stalno spreminja in tehnologija, ki bi prikazovala popolnoma ažurno stanje interneta ne obstaja. Vsi.si zato ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost, pravilnost in ažurnost rezultatov spletnega iskalnika Vsi.si ter pravilno delovanje vseh povezav na spletne strani izven obsega svoje kontrole. Uporabnik ministrani na portalu Vsi.si se s potrditvijo vsebin za objavo obenem strinja s pogoji uporabe.

ODGOVORNOST ZA VSEBINO STORITEV VSI.SI

Storitve Vsi.si so za uporabnike plačljive Vsi.si ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev Vsi.si. Vsi.si nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev Vsi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitev Vsi.si., zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov, povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitev Vsi.si. Vsi.si si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje prekine zagotavljanje storitev Vsi.si, če meni da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

5. POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo, ko obiščete našo spletno stran, izpolnite kontaktni obrazec na spletni strani oz. se izrecno strinjate z obdelavo podatkov v namen obveščanja (e-novice, posebne ponudbe, nasveti, obveščanje o dogodkih ipd.).

UPRAVLJAVEC

(kot ga določa Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov):

 

Vsi.si d.o.o.

Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana

Telefon: 059 075 928

E-mail: info@vsi.si

Upravljavec spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Da bi lahko osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, uporabljali, hranili in obdelovali za določene namene, potrebujemo vašo privolitev.

SOGLASJE O VAROVANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

OSEBNI PODATKI IN NAMEN OBDELAVE

Upravljavec za prijavo uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da vam pošilja elektronsko pošto zgolj, če se izrecno strinjate, da želite prejemati elektronska obvestila – z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem (v skladu s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

KONTAKTNI OBRAZEC

Podatke, ki nam jih zaupate na kontaktnem obrazcu na spletni strani, potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaše povpraševanje. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Preden izberete potrditveno polje, od vas potrebujemo izrecno privolitev, da se strinjate z našo politiko zasebnosti.

E-NOVICE

V primeru, da želite prejemati elektronska obvestila (e-novice, posebne ponudbe, nasveti, obveščanje o dogodkih ipd.), od vas potrebujemo izrecno privolitev, preden izberete potrditveno polje na spletnem obrazcu.

Z izpolnitvijo in potrditvijo spletnega obrazca posredujete upravljavcu naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • E-poštni naslov
  • Telefonska številka

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob oddaji spletnega obrazca, potrebujemo izključno za namene obveščanja o novostih ter za namene personaliziranja obvestil (povezovanje z družbenimi platformami Facebook, AdWords…), v kolikor ste podali takšno soglasje.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani na spletnem obrazcu kliknete potrditveno polje. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete, in sicer tako, da zahtevek pošljete po elektronski pošti upravljalcu. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena (pošiljanje vsebin za namene obveščanja). Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica. V primeru, ko veljavna zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, upravljavec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

PIŠKOTKI

Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki obiskovalcu ali uporabniku omogočajo prikaz in uporabo naših spletnih strani, prilagojeno njegovim željam. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Glavni namen piškotka je, da v računalnik shrani vaše nastavitve in druge podatke, tako da ti jih ob naslednjem obisku naših spletnih strani ni potrebno več vnašati. Uporaba piškotov je ustaljen postopek na večini spletnih mest. Standardne nastavitve brskalnika omogočajo uporabo piškotov. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, lahko spremenite nastavitve brskalnika tako, da bo sprejemanje piškotov onemogočeno, vendar to lahko omeji zmožnost vaše komunikacije z našim spletnim mestom. Tudi če piškotke sprejmete, jih lahko pozneje še vedno izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškotke uporabljamo izključno z namenom boljše izkušnje posameznega obiskovalca ali uporabnika.

Naše spletno mesto zbira tudi podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in spletnih storitev. Z našim orodjem za analizo spletnega mesta lahko na primer iz vašega brskalnika pridobimo informacije o tem, s katerega spletnega mesta ste prišli, s katerim iskalnikom in ključnimi besedami ste nas poiskali, katere strani ste si ogledali na našem spletnem mestu ter katere dodatke, kakšno širino in višino uporablja vaš brskalnik. Poleg tega zbiramo običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Vsi ti podatki se zbirajo izključno za potrebe vodenja statistike obiskanosti našega spletnega mesta.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, varnosti…).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se obiskovalci ali uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje…). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali obiskovalca ali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo…) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

PREDNOSTI PIŠKOTKOV

Ob uporabi iste naprave in brskalnika so piškoti nadvse uporabni, saj si lahko na primer zapomnijo vaše nastavitve, pomagajo nam spremljati, kako uporabljate naše strani in naredijo prikazano vsebino bolj ustrezno vašim interesom in potrebam. Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih mestih, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Spodaj najdete preglednico, v kateri so navedeni glavni piškotki, ki se uporabljajo na naših spletnih mestih, s pojasnilom, čemu so namenjeni.

Vir piškotka Ime piškotka Namen Trajanje Posredovanje tretjim osebam
Google Analytics _utma Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami 2 leti No
Google Analytics _utmb Zabeleži novo sejo ali novega uporabnika 30 min Ne
Google Analytics _utmc Zabeleži čas trajanja obiska Trajanje seje Ne
Google Analytics _utmz Določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo 6 mesecev Ne

ČAS HRAMBE PIŠKOTKOV

Odvisno od vrste piškotkov. Piškotki seje potečejo, ko zaprete spletni brskalnik. Trajni piškotki lahko potečejo šele po nekaj mesecih ali celo nekaj letih.

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate. Če želite izvedeti, kako to storite z določenim brskalnikom, lahko uporabite funkcijo pomoči v brskalniku ali pa obiščete http://www.aboutcookies.org, ki korak za korakom pojasni, kako upravljati ali izbrisati piškotke v večini brskalnikov.

Vsi.si uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitev Vsi.si ter za spremljanje statistike njihove uporabe. Vsi.si teh podatkov ne uporablja za sledenje načinu obnašanja posameznih uporabnikov, niti jih ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

6. INTELEKTUALNA LASTNINA

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina storitev Vsi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema besedila, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, razen če to ni prepovedano s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

DOVOLJENA UPORABA

Prepovedano je kakršnokoli kopiranje rezultatov iskalnika Vsi.si, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami Vsi.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev Vsi.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami Vsi.si. Za vsako komercialno uporabo storitev Vsi.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z Vsi.si.

7. REŠEVANJE SPOROV

Vsi.si spoštuje veljavno zakonodajo in deluje v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.  Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala Vsi.si, ki bi bili v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala, bodo uporabniki in Vsi.si reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.07.2018.

Datum zadnje spremembe splošnih pogojev:  14.10.2019.